PHIẾU GHI DANH NĂM HỌC 2020 – 2021

APPLICATION FORM SCHOOL YEAR 2020 – 2021

I. Thông tin học sinh/Student information


abc

II. Thông tin phụ huynh/Parents information:

III. Đăng ký dịch vụ bán trú hoặc nội trú/Enroll day boarding or boarding service


Bán trú/Day boardingNội trú/Boarding

IV. Đăng ký xét học bổng / Apply for scholarship:

Vui lòng chọn đối tượng xét học bổng bên dưới / Please mark one of the following categories:

Hồ sơ bao gồm / Required Documents: Ứng viên gửi kèm giấy chứng nhận hoặc bằng khen/Applicants must attach award certification, certificate of merit.


Đạt giải nhất/nhì/ba trong kỳ thi học thuật hoặc năng khiếu cấp tỉnh trở lên / Win the first/second/third prize in an academic contests or talent contests (provincial-level at least).Ba năm học liền kề đạt thành tích học tập loại giỏi trở lên/Have excellent school performance (for 3 previous consecutive years)